Impro Teorija

Impro Kung-Fu prieš šlykščius pasiūlymus

Bekonspektuojant mintis iš Jeff Michalski dirbtuvių Varšuvoje prisiminėme naują triuką, kurį sužinojome ir norėjome juo pasidalinti su visais.

Retkarčiais improvizacijoje pasitaiko žmonių, kurie mėgsta partnerį įmesti į tikrą purvą ir baisiai nepatogias situacijas. Jei kažkas nori nukreipti vaidinimą į labai nepatogią situaciją ir scenoje pateikia nepatogų ir šlykštų pasiūlymą, jūs galite tai paskelbti visiems žiūrovams ir demaskuoti blogiuką. Žiūrovai yra vaidinimo dalis, visai kaip ir jūs, todėl reikėtų ir su jais pasitarti ar nori pamatyti šlykštų vaidinimą. Galite kreipdamiesi į juos šlykščiajam partneriui atsakyti “Tu nori, kad aš prieš visus žmones <siūlomas baisus elgesys>. O jūs žmonės, ar norite pamatyti <tai kas vyks toliau jei sutiksite su partnerio pasiūlymu>, ar nekantraujate?” Tuomet partneris turės patvirtinti visiems, kad jis nori įgyvendinti baisiąją idėją ir gauti žiūrovų sutikimą ją plėtoti. Jei visgi partneris nebus paveiktas, nesustos ir norės būti šlykštus, galite tiesiog pasišalinti iš scenos sakydami, “Aš taip <siūlomas baisus elgesys> nesielgsiu. Eik susirask ką nors kitą.”

Pavyzdžiui kas nors pasiūlo scenoje etiudo metu užvožti kumščiu merginai ir jūs esate ta mergina. Jūs galite pasakyti “Tai nori visiems parodyti koks esi stiprus vyras ir kaip nori mušti merginą? O jūs visi, esantys čia, ar norite pamatyti kaip yra mušama mergina, ar to šį vakarą čia susirinkote?” Gali būti, kad partneris atsisakys įvertins jūsų ir žiūrovų kritiką ir nukreips vaidinimą kita kryptimi. Jei visgi partneris nepaisys jūsų demaskavimo ir toliau vystys šią temą, galite išeiti iš scenos sakydama “Eik susirask ką nors kitą, kas nori būti tavęs mušama.”

Būkime draugiški improvizacijoje ir gerbkime visus, kad tokių kung-fu judesių daryti nereikėtų.

Daugiau impro išminties galite rasti mūsų nemokamoje knygoje „Improvizacija Visiems“, kurią rasite čia: