Improvizacijos teorija

Mandagumo problema – kelias į beprotystę

Retkarčiais pasitaiko, kad improvizatorius dėka mandagumo ar nenoro imtis iniciatyvos neįvardina partnerio nestandartinio elgesio ar keistos manieros. Tai gali sukelti problemų, kurios kaip ir visos problemos improvizacijoje įveikiamos, tačiau primygtinai rekomenduojame įvardinti pirmą neįprastą dalyką kuo anksčiau ir kuo aštriau.

Dažna pradedančiųjų klaida yra manymas, kad įvardinti partnerio neįprastą elgesį yra negražu ir nemandagu, kad tai gali sukelti konfliktą. Svarbiau yra ne ką jūs pasakote, o kaip – jei partnerio elgesys jums atrodo neįprastas įvardinkite tai su entuziazmu ar pozityvumu. Galite pasakyti žmogui, kad jis yra kvanktelėjęs ir mandagiai.

Sekančiuose paveikslėliuose juoda spalva reiškia normalumą – normalų pasaulį, normalų, logišką žmogų. Raudona yra keistumo, beprotystės ir absurdo spalva – tai beprotiškas pasaulis ar žmogus. Išorinis apskritimas yra pasaulis, o vidiniai apskritimai – du personažai.

Organiški etiudai beveik visada prasideda situacijoje, kurioje du žmonės yra normalūs ir jie yra normaliame pasaulyje. Greičiausiai su laiku tai pasikeis, tačiau pačia pirmą vaidinimo akimirką visada darome prielaidą, kad viskas yra kasdieniška, nuobodu ir paprasta.

Jei esate drąsūs ir konkretūs labai greitai nutiks kažkas įdomaus ar keisto ir jei tai pastebėsite, bei įvardinsite viskas pavirs į labai paprastą standartinę situaciją – keistuolis ir normalus veikėjas normaliame pasaulyje. Ją vystyti aišku ir paprasta, Pavyzdžiui pradėjote etiudą gamybos ceche ir partneris pradėjo valgyti vinis. Jūs įvardinote su šypsena, kad tai nėra sveika ir tuomet turite paprastą, aiškią situaciją.

Jei beprotišką elgesį praleidote ir nepastebėjote dėl mandagumo ar klaidos, jūsų personažas greičiausiai tuomet yra irgi beprotis, nes jis toleruoja tokį elgesį ir tai jo nestebina. Jei partneris valgo vinis, o jūs nieko nesakote ir nereaguojate, tuomet jūs palaikote tokį elgesį ir jums kaip bepročiui tai yra visiškai normalu. Jūs šiuo metu esate du bepročiai normaliame pasaulyje, tačiau tai dar reikia įsivardinti. Viskas yra puiku jei jūs suvokiate, kad esate vinių valgytojai. Tuomet jums tereikia leisti suvokti žiūrovams, kad jūs valgote vinis, o kiti valgo normalų maistą. Tai galima padaryti pvz tariant “tie kvailiai mėsą valgo, mes žinom geriau, vinys tikro vyro maistas”. Į šias situacijas galite patekti sąmoningai kopijuodami vienas kitą. Blogiau yra kai į jas patenkama nesąmoningai dėl perdėto mandagumo. Jei nesuvokiate, kad jūsų personažai keisti ir to neįsivardinate beprotystė plečiasi.

Jūs toliau tampate dviem bepročiais beprotiškame pasaulyje – vinių valgytojai, pasaulyje kuriame visi valgo vinis. Viskas pasidaro dar painiau.

Nepraraskite vilties, išeitis yra. Net beprotiškame pasaulyje pasitaiko keistų dalykų. Tie keisti dalykai beprotiškame pasaulyje yra kažkas labai normalaus ir paprasto. Tereikia tai surasti ir vystyti. Vinių valgytojų situacijoje tai gali būti pieno riebumo problema ar kylančios metalo kainos. Suradę kažką paprasto ir kasdieniško galite tai išpūsti, stiprinti ir vystyti.

Nepastebėjus keistų dalykų, galima sukurti beprotystę, kuri neturi jokio ryšio su realiu pasauliu ir kasdienybe. Neįžeminti etiudai praranda empatiją – žiūrovai nebegali susitapatinti su veikėjais, pasaulis jiems atrodo nesuprantamas, o iškilusios problemos beprasmės. Nebūkite mandagūs, įvardinkite tą keistą dalyką!