Mylėkite ir gerbkite savo partnerius

Elkitės su kitais taip, kaip norite, kad jie elgtųsi su jumis. Duokite partneriams tokias dovanas kokias duotumėte sau. Kurdami improvizacijoje turime daug galios prieš savo kolegas, kadangi jie turi dažnai sutiktu su mūsų pasiūlymais. Nederėtų galios naudoti blogiems tikslams ir partnerius įmesti į nepatogias situacijas. Improvizuoti yra gana sunku ir nederėtų proceso apsisunkinti pakišinėjant vienas kitam koją.

Nekurkite konfliktų ten kur jų nėra, jie yra išgalvotas ir išrastas naujas dalykas, geriau koncentruokitės į akimirką ir naudokite tai ką joje turite. Išgalvotas konfliktas pakenks vaidinimo tėkmei.

Kuriant savo personažą ir jo savybes, derėtų taip pat elgtis mandagiai komandos atžvilgiu. Jei susikursite nepatogų, šlykštų, sunkų personažą, komandos nariams teks jį naudoti, su juo bendrauti. Ypač tai gali apsunkinti darbą ilguose vaidinimuose, kuriuose komanda turėtų su nepatogiuoju personažu bendrauti pusvalandį ar daugiau.

Teatrinė improvizacija yra komiška, linksma, jos pažiūrėti žiūrovai dažnai atvyksta su tikslu pasijuokti. Užsiėmimuose dalyviai dažnai atvyksta taip pat pailsėti ir pasijuokti. Todėl visada verta treniruotis būti pozityviu, mandagiu ir draugišku. Baisūs ir nepatogūs dalykai nėra linksmi, nėra juokingi.

Būkite mandagūs ir draugiški, ypač vaidimų pradžioje - kartu kurkite, vienas kito klausykitės ir vienas kitam padėkite judėti į priekį.

Blogieji improvizatoriai kurie vengia komandinio darbo, nesiklauso, nepriima dovanų, mėgsta vadovauti, kontroliuoti ir viską atlikti patys yra vadinami buldozeriais. Dažnai tai būna žmonės kurie yra prate dirbti vieni, orientuoti į tikslų siekimą ir vadovavimą, ir kuriems komandinis darbas yra retenybė. Jei scenoje improvizuotumėte su buldozeriu reikėtų stengtis priimti jo pasiūlymus ir nesiginčyti, nes greičiausiai ginčytumėtės su siena.

Visuomet nepatogių pasiūlymų galite atsisakyti, tačiau tai reikėtų atlikti taip pat mandagiai ir ne griežtai, kad atsisakymas nepavirstų į ginčą. Pavyzdžiai:

Situacija 1:

A (blogasis improvizatorius): Pranai, varom kačiukų skandinti.

B (gerasis improvizatorius): Algi, aš jau nebeskandinu kačiukų beveik penki metai. Nebenoriu, einam geriau tiesiog pažvejoti, aš kaip tik tau meškerę paėmiau.

Situacija 2:

A (blogasis improvizatorius): Janina, vėl girta kaip tapkė į darbą atėjai.

B (geroji improvizatorė): Kad aš jau mėnesis kaip negeriu, klinikoje reabilitacijos buvau, į gėrimus pažiūrėti net nenoriu. Sakai aš blogai atrodau? Blogai miegojau.

Improvizuodami mes norime laiką praleisti linksmai ir draugiškai, todėl gera idėja yra pasirūpinti ne tik savimi, linksmai leisti laiką, bet pasistengti ir kad partneris laiką leistų smagiai. Teikite pasiūlymus ir idėjas, kurios parneriui patiktų. Jei scenoje jūsų kolegai bus gera, jums taip pat bus gera. Jei scenoje partneris jausis blogai, kils įtampa, atsiras nesusikalbėjimų ir konfliktų. Scenoje mes turime labai daug galios - galime primesti savybes ne tik sau bet ir partneriui. Reikėtų tą galią naudoti geriems tikslams.

Jeigu improvizuojate su mažai pažįstamu žmogumi nepaverskite jo prostitute ar nevykėliu. Jeigu improvizuojate su gerai pažįstamu žmogum, greičiausiai jau žinosite kas partneriui patinka ir kas nepatinka - atlikite dalykus, kurie jam patiktų. Jei suvokiate, kad partneriui patinka kurti fantazijos pasaulius, tai juos bent retkarčiais sukurkite. Jei žinote, kad partneriui patinka fiziniai vaidinimai, pabūkite fizišku.

Kai pats atsiduriate scenoje stenkitės pasilinksminti, nesvarbu kokius partneris pasiūlymus jums duoda, priimkite visus pasiūlymus su džiaugsmu, sakykite daug “Taip”. Ypač svarbu sakyti taip yra vaidinimų pradžioje visada sakykite kuo daugiau. Jei jus pavadino jus blogiečiu, apgaviku, nusikaltėliu tapkite juo ir tuo mėgaukitės.

Retkarčiais bus taip, kad su partneriu pateksite į nesmagią, ar nepatogią situaciją (pvz. smurtas su gyvūnais) pasistenkite iš jos išsilaisvinti, padėkite vienas kitam, raskite situacijoje kitų dalykų ką vystyti, nukreipkite savo ir žiūrovų dėmesį į kitas įdomybes. Tai galioja tiek dirbant poroje, tiek komandoje. Pamačius kad partneriai atsidūrė mėšle, komandos užduotis yra juos iš ten ištraukti.

Ideali situacija bus, jei po etiudo su jumis, partneris jausis kaip koks super-herojus, kad jis improvizavo nuostabiai. Jei jis jausis taip gerai, tai ir jūs jausitės taip pat.